Blog

Book: Scaling Up

แอดมินขอแนะนำหนังสือดีๆ สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร ที่อยากพาธุรกิจให้เติบโต หนังสือสอนในการบริหารเป็น 4 กลุ่ม คือ การสรรหาและพัฒนาคน การสร้างกลยุทธ์ที่ชนะใจลูกค้า การทำงานที่เป็นเลิศ และการบริหารเงินสด

หนังสือแต่งโดย Verne Harnish โดยเขียนจากอุปนิสัยของ John D. Rockefeller บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกสมัยปัจจุบัน

อย่าลืมไปหาอ่านกันนะครับ หรือ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://scalingup.com/

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Comment (0) ↓

Login
Lost your password?