ฟาร์มหมู ปศุสัตว์

ปศุสัตว์

ธุรกิจฟาร์ม หรือ ปศุสัตว์ เป็นกลุ่มที่ธุรกิจที่ต้องการความละเอียด และยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการนำ IT มาใช้ยังไม่แพร่หลายนักโดยเฉพาะ SMEs แต่เนื่องด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคมีการคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเจอกับกฏระเบียบของมาตรฐานที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น, การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค, รวมไปถึงการไม่ทราบต้นทุนที่ชัดเจน ทำให้การแข่งขันกับฟาร์มขนาดใหญ่จึงเป็นปัญหานึงที่ต้องคำนึงถึงของ SMEs ในปัจจุบัน

การที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานขายและการตลาด การพัฒนาสินค้า, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ตลอดจนการควบคุมต้นทุนนั้น จะต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อปรับกลยุทธตามตลาดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด การตรวจสอบย้อนกลับก็เช่นกัน เพราะต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะซึ่งหายากสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

ความท้าทาย:

  • การแข่งขันในตลาดสูงต้องควบคุมต้นทุน และคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย มีกฏระเบียบ และความคาดหวังผู้บริโภคเปลี่ยนไป
  • ธุรกิจต้องพึ่งพาห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดในการวางจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีอำนาจในการต่อรองที่สูงมาก จนทำให้ธุรกิจมีอัตรากำไรต่ำ
  • การเพิ่มกฏระเบียบของมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่เพิ่มมากขึ้น  (GMP, HACCP, BRC, Halal, etc. )

ความต้องการ:

  • การบริหารคลังและการเบิกจ่าอาหาร การควบคุมต้นทุนต่างๆ การคุมสต็อกยา และวัคซีนตามวันหมดอายุ ตาม Lot อย่างแม่นยำ
  • การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ (Supply Chain Management – SCM)
  • การควบคุมอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Food Safety and Traceability)

BizVelocity Solutions:

Login
Lost your password?