แปรรูปโลหะ

แปรรูปโลหะ

อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ ครอบคลุมทั้ง อลูมิเนียม, ไททาเนียม, ทองแดง, และโลหะอื่นๆ โดยที่มีเหล็กกล้าที่มีสัดส่วนการตลาดมากที่สุด ความท้าทายของอุตสาหกรรมนี้มาจากการแข่งขันกันที่สูง, สภาพเศรษฐกิจโลกที่แปรปรวน, และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำสินค้าคุณภาพสูงออกสู่ตลาดตลอดเวลา นอกจากนี้ธุรกิจในกลุ่มนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ อาทิ

  • การควบคุมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ – การขายในอุตสาหกรรมมีความยุ่งยากและซับซ้อน ราคาสินค้ามีการผันแปรวันต่อวัน ดังนั้นเมื่อมีการตกลงซื้อขายแล้วกิจการจึงต้องส่งมอบสินค้าจึงต้องส่งมอบอย่างรวดเร็วและตรงเวลา สินค้ามีราคาขายหลากหลายรูปแบบ สินค้าหนึ่งตัวอาจจะขายได้ทั้งในหน่วยต่อชิ้น/แผ่น หรือ หน่วยน้ำหนัก เช่น กิโลกรัม/ตัน ซึ่งในกรณีหลังยอดราคาที่เสนอให้ลูกค้ามักจะเป็นราคาที่ประเมินโดยทีมขาย แต่สินค้าที่ผลิตได้จริงอาจจะมีน้ำหนักที่แตกต่างไป นอกจากนี้ถ้าลูกค้าชั่งน้ำหนักสินค้าแตกต่างจากที่ชั่งหน้าโรงงาน ทางกิจการจะต้องปรับใบแจ้งหนี้ใหม่ตามน้ำหนักของที่ลูกค้าแจ้งในทันที
  • การบริหารคลังสินค้าอย่างแม่นยำ – หน่วยของสินค้าที่ใช้ในการตกลงราคามักจะเป็นน้ำหนัก แต่ยากต้องการนับสต็อก กิจการต้องสามารถระบุยอดสินค้าคงคลังได้แบบสองมิติ ทั้งจำนวนชิ้นและน้ำหนัก พร้อมรองรับ Lot Number และ Serial ของม้วน Coil
  • การควบคุมวงเงินที่รัดกุม – ยอดการสั่งซื้อมักมีปริมาณที่มากและมียอดเงินที่สูง ในขณะที่อัตรากำไรต่อหน่วยไม่สูงมากนัก กิจการต้องตรวจสอบยอดหนี้คงค้างอย่างถี่ถ้วนก่อนรับคำสั่งขายใหม่เพื่อลดความเสี่ยง
  • เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ – ด้วยการเชื่อมระบบเครื่องชั่ง ใบชั่งน้ำหนัก ทั้งแบบตาชั่งเดี่ยว และแบบสายพาน
  • BizVelocity ERP เหมาะสำหรับ โรงงานเหล็ก แปรรูปเหล็ก อุตสาหกรรมเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์

BizVelocity Solutions:

Login
Lost your password?