BizVelocity Cloud ERP ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณ

easy to use

User Friendly

หน้าจอออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการทำงาน แต่ครบถ้วนและถูกต้องตามกฏกรมสรรพากรและมาตรฐานบัญชีสากล

celebrating-success

Built by Professionals

พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ และได้การรับรองมีกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ Java Certified

online training

Training

สามารถเลือกที่จะเรียนการใช้งานด้วยตนเองจาก บทเรียนออนไลน์ ในรูปแบบวิดีโอ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญไปอบรมที่บริษัท หรือเข้าอบรมที่บริษัทเรา

howMayIHelpYou

Superior Customer Support

ใช้งานได้อย่างมั่นใจ เพราะเรามีทีมงานคอยให้บริการช่วยเหลือและตอบคำถามอย่างมืออาชีพและรวดเร็ว ทั้งทางโทรศัทพ์และ Forum

 
Latest from the blog
Book: Scaling Up

แอดมินขอแนะนำหนังสือดีๆ สำหรับเจ้าของธุร�…

อบรม BizVelocity รอบ 201902

ขอขอบคุณ บริษัท เทอร์โมสแกน อินเตอร์เนชั่�…

Login
Lost your password?