สินค้า

BizVelocity Business Suite

modules
BizVelocity© – Enterprise Resource Planning เครื่องมือสำคัญของธุรกิจของคุณในการลดค่าใช้จ่าย ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้เร็วยิ่งขึ้น เรามีฟังก์ชั่นหลากหลายที่สะดวกให้เลือกใช้ไปพร้อมกับการเติบโตกับธุรกิจและประเภทธุรกิจของคุณ

  • BizStandard (Trading) – รองรับทั้งธุรกิจนำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า
  • BizProduction (Manufacturing) – ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ
  • BizPOS (Point-of-Sales) – ขายสินค้าปลีกให้ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านหลายสาขา
  • BizService (Service) – ธุรกิจรับจ้างทำของตามสั่ง ติดตั้งระบบหรือโรงงานต่างๆ ซ่อมแซมสินค้า ที่ BOQ สูตรไม่แน่นอน
  • BizQuality (Manufacturing, and Service) – การจัดการและควบคุมคุณภาพ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
  • BizScale – ธุรกิจที่ต้องการเชื่อมระบบกับเครื่องชั่ง อัตโนมัติ ทั้งเบบเครื่องเดี่ยวและสายพาน เช่น แปรรูปอาหาร โรงโม่หิน ท่าทราย เหล็ก โรงสีข้าว ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่
  • BizBudget – ธุรกิจที่ต้องการควบคุมงบประมาณ เปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย ตามโครงการและแผนก เช่น รับเหมาก่อสร้าง งานขายตามโครงการพร้อมติดตั้ง
  • BizLogistics – ธุรกิจที่ต้องการบริหารทีมขนส่ง หรือต้องการคุมสายรถ และรอบจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
  • BizContract – ธุรกิจที่มีการเซ็นต์สัญญาขายหรือเช่าใช้ รายเดือน หรือรายปี เพื่อช่วยบริหารงานขาย และการวางบิลแจ้งหนี้ รวมทั้งช่วยป้องกันการลืมรับชำระเงิน

 

Login
Lost your password?