วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มอุตสาหกรรมคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้างนี้ ครอบคลุมกว้างหลายประเภท ตั้งแต่ โรงโม่หิน ดิน ท่าทราย ปูน เสา เสาเข็ม คอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต อิฐบล็อค เสาเข็ม งานรับเหมา โครงการ เป็นต้น

ความท้าทาย:

  • ตลาดมีการแข่งขันสูง
  • ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อย

ความต้องการ:

  • การขายที่มีประสิทธิภาพ – กระบวนการขายมีความซับซ้อน สินค้าบางตัวอาจขายได้ทั้งหลายรูปแบบ เช่น ต่อชิ้น หรือ ต่อน้ำหนัก หรือ ปริมาตร อีกทั้งฝ่ายขนส่งต้องสามารถตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าเพื่อจัดขึ้นรถได้ตามกฏหมาย
  • การควบคุมคลังสินค้าที่ยืดหยุ่น – สินค้าบางชนิดต้องใช้สองหน่วยในการควบคุมสต็อก อีกทั้งสินค้าบางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักได้เพราะความชื้น หรือ การสูญเสียจากธรรมชาติ เช่น หิน ทราย เป็นต้น
  • การวางแผนการผลิต – เพื่อสามารถจัดการการส่งสินค้าให้ตรงเวลาและจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างเพียงพอและอยู่ในต้นทุนที่กำหนด
  • รองรับการควบคุมงบประมาณ ทราบกำไร ขาดทุน Real Time แยกตามโครงการ/แผนก สามารถแยกหมวดหมู่กลุ่มงบประมาณย่อยได้ และมี่รายงานรองรับเปรียบเทียบความคืบหน้าการใช้งบประมาณกับแผนที่ตั้งไว้ ว่าปัจจุบันใช้มากกว่า หรือน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

BizVelocity Solutions:

Login
Lost your password?