เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ก้าวผ่านการเปลียนแปลงและนวัตกรรมแบบรายวัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในวันนี้กลายเป็นสินค้าใหม่ของวันพรุ่งนี้ ธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีผลกำไรขึ้นอยู่กับความสามารถการนำสินค้าใหม่สู่ตลาดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้กลุ่มนี้จะต้องสามารถจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการที่เปลียนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ตลอดจนความสามารถในการปรับราคาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน

ความท้าทาย:

  • อุตสาหกรรมมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ทุกวัน เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพดีกว่าและ/หรือลดต้นทุนได้ดีกว่า ซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีปัจจุบันล้าสมัยได้ในชั่วข้ามคืน
  • ผลกำไรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสามารถนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ความต้องการ:

  • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน – เพื่อเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการคลังสินค้า ไม่ให้เกิด Dead Stock, หรือ Short Stock, โดยสามารถกำหนดระดับ Minimum, Maximum, และ Re-Order-Point (ROP)
  • การสั่งซื้อ คำนึงถึง Lead Time ในการจัดส่งของ Supplier
  • การจัดการคุณภาพ – เพื่อให้สินค้าได้ผ่านมาตรฐานต่างๆในอุตสาหกรรม

BizVelocity Solutions:

Login
Lost your password?