บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์: เช่น ศูนย์การค้า, โครงการคอมมิวนิตี้ มอลล์ , ธุรกิจอพาร์ทเมนต์, บริการ เช่าพื้นที่, เช่าป้ายโฆษณา เป็นต้น

ความท้าทาย:

 • เป็นธุรกิจบริการ มีการระบบการบริหารกิจการเฉพาะ
 • ระบบบัญชี การบริหารภาษี รายได้-ค่าใช้จ่าย และฝ่ายดำเนินการรายเดือนตลอด
 • รายเดือนสามารถทราบสถานะ การแจ้งหนี้ผู้เช่า ค่าบริการต่างๆ ว่า ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ พร้อมมีการชำระเงินหรือไม่ ห้องไหนยังไม่ชำระ
 • มีการคิดค่าบริการ ค่าเช่า ค่ามาตรวัดต่างๆ เพิ่มเติม

ความต้องการ:

 • สามารถทำสัญญาเช่า รายเดือน รายปี หรือช่วงเวลาที่ต้องการได้เอง
 • ระบบรองรับ การเก็บค่ามัดจำล่วงหน้า เงินประกัน/พื้นที่ ค่าที่จอดรถรายเดือน ค่าแม่บ้าน ค่า รปภ. ค่าส่วนกลางม ค่าบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 • ระบบรองรับการออกใบแจ้งหนี้รายเดือน ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส และอื่นสามารถกำหนดได้เอง
 • สามารถแบ่งตัดค่าใช้จ่าย และรายได้ล่วงหน้ารายเดือนทางบัญชี
 • ระบบรองรับการบันภาษีซื้อเฉลี่ย พร้อมใบนำส่งภาษี
 • สามารถแบ่งตัดค่าใช้จ่าย และรายได้ล่วงหน้ารายเดือนทางบัญชี
 • สามารถบันทึก มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส และอื่นๆที่กำหนดเอง โดยที่สาขาสามารถบันทึกเลขมิเตอร์ตามเลขที่มิเตอร์ แยกห้องได้เองจาก iPad, iPhone, Tablet, Android Devices หรือ PC, Notebook
 • สามารถคุมสต็อกอะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมบันทึกค่าใช้จ่าย
 • บันทึกค่าเสื่อม ที่ดิน อาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

BizVelocity Solutions:

Login
Lost your password?